به مناسبت سیصدمین سال تولد ژان ژاک روسو، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، همایش بین المللی روسو در دنیای امروز را برگزار می نماید. سخنرانی و میزگردها به زبان فرانسه برگزار می شود.

ورود برای علاقه مندان به شرکت در این همایش آزاد است.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1391-01-19
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1391-02-11
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1391-07-17
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1391-07-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1391-07-30
تاریخ شروع همایش
1391-07-19 08:30
تاریخ پایان همایش
1391-07-20

برگزار کنندگان

دانشکده زبان ها وادبیات خارجی دانشگاه تهران
دانشکده زبان ها وادبیات خارجی دانشگاه تهراندانشکده زبان ها وادبیات خارجی دانشگاه تهران- تالار خلیج فارس

حمایت کنندگان

انجمن ایرانی  زبان فرانسه

انجمن ایرانی زبان فرانسه

آژانس دانشگاهی زبان فرانسه

آژانس دانشگاهی زبان فرانسه